Adress

S:T HENRIKS FÖRENING

Hantverkarbacken 2
81162 Sandviken
Organisationsnr: 802517-9469
E-post: info@st-henriks-forening.se

Swisch & Bankgiro

Swedbank bankgiro konto 5301-6622
Swisch 1232881571

Viktiga dagar

Idag den 17.02.20 är det:

●Inget idag

Senaste nytt

Kommande aktiviteter

feb
18
tis
2020
18:00 Rosenkrans bön @ S:T Henriks Kyrka
Rosenkrans bön @ S:T Henriks Kyrka
feb 18 kl. 18:00 – 20:00
Tigrinsk Rosekransbön
feb
20
tor
2020
18:00 Torsdags mässa @ S:T Henriks Kyrka
Torsdags mässa @ S:T Henriks Kyrka
feb 20 kl. 18:00 – 19:00
 
19:00 Bibelstudier för vuxna @ S:T Henriks Förening
Bibelstudier för vuxna @ S:T Henriks Förening
feb 20 kl. 19:00 – 21:00
 
feb
23
sön
2020
09:00 Söndagsmässa @ S:T Henriks Kyrka
Söndagsmässa @ S:T Henriks Kyrka
feb 23 kl. 09:00 – 10:00
 
feb
25
tis
2020
18:00 Rosenkrans bön @ S:T Henriks Kyrka
Rosenkrans bön @ S:T Henriks Kyrka
feb 25 kl. 18:00 – 20:00
Tigrinsk Rosekransbön
feb
27
tor
2020
18:00 Torsdags mässa @ S:T Henriks Kyrka
Torsdags mässa @ S:T Henriks Kyrka
feb 27 kl. 18:00 – 19:00
 
19:00 Bibelstudier för vuxna @ S:T Henriks Förening
Bibelstudier för vuxna @ S:T Henriks Förening
feb 27 kl. 19:00 – 21:00
 
mar
1
sön
2020
09:00 Söndagsmässa @ S:T Henriks Kyrka
Söndagsmässa @ S:T Henriks Kyrka
mar 1 kl. 09:00 – 10:00
 

Prenumerera på nyheter

Facebook Page Widget

FACEBOOK

Antal besökare på hemsidan

004142
Users Today : 29
This Month : 650
This Year : 1917
Total Users : 4142

Hjälp föreningen genom Sponsorhuset


Bli medlem i Sponsorhuset och då hjälper föreningen direkt samtidigt får du en biobiljett.

Alla internetköp du gör via sponsorhuset så hjälper du föreningen.

Gott Nytt år!

Gott Nytt År!

S:T Henriks Förening vill önska alla medlemmar och sin styrelse ett riktigt Gott Nytt År!
Välkommen tillbaka till ett aktivt och produktivt år!

Tack för ett mycket produktivt trevligt möte

Ordförande vill tacka alla som närvarade vid extra årsmötet.

Alla jobbade gemensamt för att föreningen skulle gå framåt.

Ett trevligt möte utan gräl och osämja.

Alla verkade för att samarbeta för att föreningen och församlingen ska överleva.

Kallelse till Extra Årsmöte

Hej!

Utifrån det krisläget som är i föreningen, kallar vi nu till extra årsmöte för att avgöra föreningens framtid.

Flera styrelsemöten har kallats till och inte tillräckligt har kommit för att kunna ha det konstituerande första mötet. Då vi inte heller har någon kassör så kommer vi inte heller vidare.
Vi har även haft vanligt medlemsmöte, där ingen medlem valde att komma trots information om att det skulle vara möte.

All verksamhet hänger på hur föreningen överlever.

Om föreningen läggs ner förlorar vi även kyrkan i Sandviken och möjlighet att ha mässa där på söndagar. Förlorar vi kyrkan, då kommer det bara att vara mässa i Gävle för oss, för att församlingen inte kommer kunna få någon annan lokal. Förlorar vi kyrkan så kommer all annan aktivitet/ verksamhet som vi har även att upphöra.

Vi behöver ett ärligt och aktivt engagemang ifrån våra medlemmar, då läget i föreningen är kritiskt. Då menar jag inte bara betala in medlemsavgiften utan även vara med på de aktiviteter som föreningen anordnar.

Vi har också nu ett gott samarbete med Sankt Pauli Församling som bådar gott för framtiden, speciellt som vi är oerhört beroende av varandra för att kyrkan i Sandviken ska få vara kvar.

Jag ber dig, att närvara vid mötet den 17 Oktober 2019. Föreningen behöver dig och ditt engagemang på alla sätt.

Om föreningen ska vara kvar så behöver föreningen 2 st styrelseledamot samt en kassör. Vi behöver också personer till valberedningen.

Fortsätter föreningen så kommer det vara styrelsemöte och medlemsmöte en gång i månaden, efter mässan på söndagar, undantagsfall på torsdag kväll.

Ditt stöd i föreningen är viktigt!

 

Med vänliga hälsningar

Magdalena Chlapowska
Ordförande & Webmaster för S:T Henriks Förening
Hemsida: http://st-henriks-forening.se

 

Dagordning för Extra Årsmöte

Torsdag 17 Oktober 2019 ca klockan 19:00, direkt efter mässan
Plats: S:T Henriks Kyrka samlingslokal

Kallade

Alla medlemmar för S:T Henriks Förening

DAGORDNING

 • Mötets Öppnande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av mötesjusterare
 • Godkännande av dagordningen
 • Föreningens framtid
 • Val av kassör till föreningen
 • Val av 2 st styrelseledamöter till föreningen
 • Val av ny valberedning
 • E-post användandet
 • Övriga frågor
 • Inför medlemsmötet i månadsskiftet
 • Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna
Magdalena Chlapowska
Ordförande & Webmaster för S:T Henriks Förening

NU ÄR DET ALLVAR!!

S:T Henriks Förening behöver en kassör och detta är viktigt då den nya styrelsen inte kan ta över ifrån den gamla, eller att gamla ordförande och kassören kan lämna ifrån sig sina poster.

Vi behöver också flera styrelseledamöter, minst två styck.

I och med att vi ändrade stadgarna har vi nu godkännande ifrån kyrkoherden för Sankt Pauli Församling, så då blir verksamheten lättare..

Vi behöver en ny valberedning om två personer som inför nästa årsmöte hjälper till att ge förslag till de styrelseposter som behöver fyllas.

På medlemsmötet den 1 September valde ingen att dyka upp, som ordförande blev jag oerhört besviken.

Påminner också som ni vet någon som inte har blivit medlem, så be dessa att bli medlem så snart som möjligt.  Stödet av vår förening är viktigt!

För dig som blev medlem under förra hösten är det dags att betala medlemsavgiften igen.

Ett av föreningens huvudsyfte är att jobba för att stödja Sankt Pauli Församling så att vi kan behålla S:T Henriks Kyrka.

Du som vill jobba aktivt för föreningen, hjärtligt välkommen in i styrelsen eller i andra kommande arbetsgrupper.

Som ny ordförande kommer jag att hålla regelbundna styrelsemöten en gång per månad och medlemsmöten kommer också att infalla en gång i månaden. Alla möten kommer att hållas på söndagar direkt efter gudstjänsten.

För er som väljer att komma med i styrelsen samt för den som vill bli vår nya kassör, kommer vi ha det där konstituerande mötet den 29 September 2019 direkt efter mässan! Vi samlar då den gamla styrelsen och den nya för att avsluta det gamla som är ogjort fortfarande och komma igång för den nya.

Om vi inte får en komplett styrelse och kassör, kommer jag som ordförande att kalla till ett extra årsmöte/ medlemsmöte där vi röstar för att avsluta föreningen och dess verksamhet eller hur vi ska lösa situationen.

 

Med vänliga hälsningar

Magdalena Chlapowska
Ordförande & webmaster för S:T Henriks Förening

Medlemsinformation i Augusti

Kära medlemmar av S:T Henriks Förening!

Styrelsen försökte ha ett konstituerande möte idag, men då flera valde att inte komma. Beslutade vi på mötet att ta detta möte i September istället. Där vi kommer att ha konstituerande möte och även avsluta saker för den gamla styrelsen. Efter det mötet kommer vi i månadsskiftet att presentera den nya styrelsen.

Dock fattas det personer till Styrelsen.

Vi behöver en kassör och detta är viktigt då den nya styrelsen inte kan ta över ifrån den gamla, eller att gamla ordförande och kassören kan lämna ifrån sig sina poster.

Vi behöver också flera styrelseledamöter, minst två styck.

Vi behöver en ny valberedning om två personer som inför nästa årsmöte hjälper till att ge förslag till de styrelseposter som behöver fyllas.

På medlemsmötet den 1 September kommer de som vill vara med i styrelsen få ange sitt intresse och sedan bli inröstade.

Påminner också som ni vet någon som inte har blivit medlem, så be dessa att bli medlem så snart som möjligt.  Stödet av vår förening är viktigt!

För dig som blev medlem under förra hösten är det dags att betala medlemsavgiften igen.

Ett av föreningens huvudsyfte är att jobba för att stödja Sankt Pauli Församling så att vi kan behålla S:T Henriks Kyrka.

Du som vill jobba aktivt för föreningen, hjärtligt välkommen in i styrelsen eller i andra kommande arbetsgrupper.

Läs gärna våra stadgar och annan information ifrån föreningen.

Som ny ordförande kommer jag att hålla regelbundna styrelsemöten en gång per månad och medlemsmöten kommer också att infalla en gång i månaden. Alla möten kommer att hållas på söndagar direkt efter gudstjänsten.

Med vänliga hälsningar

Magdalena Chlapowska
Ordförande & webmaster för S:T Henriks Förening

 

Kallelse och Dagordning för viktigt medlemsmöte

Datum: Söndag 1 September 2019, ca kl 10:00  direkt efter mässan
Plats: S:T Henriks Kyrka Församlingssal

Dagordning

1.Mötets Öppnande

2.Val av mötessekreterare

3.Val av mötesjusterare

4.Godkännande av dagordningen

5.Fastställande av styrelseposter som inte årsmötet och styrelsemötet i Augusti kunde bestämma.

1.Val av kassör

2.Val av två styrelseledamöter

3.Val av valberedning

6.E-post användandet

7.Starten av höstens aktiviteter

8.Förslag på nya aktiviteter?

9.Övriga frågor

10.Inför medlemsmötet i månadsskiftet

11.Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar & hjärtligt välkommen!
Magdalena Chlapowska
Ordförande & webmaster för S:T Henriks Förening

Nya Stadgar att besluta om

Här är de nya stadgarna som ligger för godkännande för årsmötet.
Det krävs denna förändring av stadgarna för att föreningen skall få fortsätta i kyrkans lokaler.

Stadgar

 • 1:

Föreningens namn är S:T Henriks Förening

 • 2:

Syftet Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i att utveckla barn, ungdom och vuxnas förkunskaper om det svenska samhället samt bibelstudier, musik, språkundervisning och underhållning.

 • 3:

Föreningens säte är: Sandvikens kommun

 • 4:

Föreningens organ är; styrelsen, revisorer, och de utskott som beslutas av årsmötet/ styrelsen.

 • 5:

Föreningen skall ha ett samarbete med pastoral & ekonomirådet för S:t Pauli Församling, så länge föreningen nyttjar kyrkans lokaler.

 • 6:

Medlemskap: Medlemskap kan förvärvas av alla som vill verka för föreningens ändamål enligt ovan §2.

 • 7:

Medlemmar godkänns efter muntlig eller skriftlig ansökan av styrelsen som tar emot ansökan och direkt ger besked om ansökans beviljande eller vid eventuellt avslag även om orsaken. I samband med årsmötet presenteras en lista på medlemmarna.

 • 8:

Utträde; Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Utträde skall begäras senast 15 december året före utträdet.

 • 9:

Medlemsavgiften; Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet och den betalas senast en månad efter anmälan och den återbetalas ej.

 • 10:

Varje familj bidrar varje månad med minst 300-400 kr in på föreningens konto

 • 11:

Årsmötet; Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmötet skall avhållas senast före september månads utgång. Extra årsmöte kan avhållas när ½ delar av styrelsen finner eller när ½ delar föreningens medlemmar så påkallar. Kallelse till årsmötet eller extra årsmöte ska ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 30 dagar före årsmötesdagen.

 • 12:

Rösträtt vid årsmötet; Alla medlemmar som har betalat medlemskapet för det år, årsmötet gäller har rösträtt. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet, dock minst 3 medlemmar, förutom styrelsens ledamöter. Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisor. Omröstningen och val ska ske öppet, om sluten omröstning inte begärs. För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning. Vid lika röstetal har ordförande vid mötet utslagsröst utom i frågan om val då avgörandet sker med hjälp av lottning.

 • 13:

Förslag till ärenden vid årsmöte.
Ärenden skall för att kunna behandlas på årsmötet ha anmälts skriftligt till styrelsen senast 14 dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning. Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågar än dem som angetts i kallelsen.

 • 14:

Ärenden på årsmötet

 • Årsmötet öppnande
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av ordförande och protokollförare
 • Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.
 • Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna.
 • Fastställande av dagordning
 • Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
 • Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande årsavgifter
 • Val av ordförande
 • Val av övriga ordinarie ledamöter
 • Val av suppleanter till styrelsen
 • Val av valberedning
 • Val av revisor
 • Val av personer till olika kommittéer
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande
 • 15:

Styrelse; Styrelsen är när årsmötet ej är samlat föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall bestå av 3-5 ledamöter och 1-2 suppleanter. Styrelsen ordförande väljs på ett år. Ny styrelse väljs varje år, tills att föreningen har blivit så pass varm i kläderna att den fungerar smärtfritt, då väljs halva styrelsen på två år.. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässigt när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 • 16:

Styrelsens åtliggande m.m.;
Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen.
Det åligger styrelsen

 • Att verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper
 • Att till årsmötet avge årsredovisning för senast avslutande räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår.
 • Att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar
 • Styrelsen bemyndigas särskilt att för föreningens räkning köpa, försälja, inteckna och pantsätta föreningens fasta egendom.
 • 17:

Föreningens ledning; Det åligger ordförande att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden, som kan avgöras utan att styrelsen eller arbetsutskottet inkallas. Förenings ledning skall ha ett samarbete med pastoral & ekonomirådet för S:t Pauli Församling, så länge föreningen nyttjar kyrkans lokaler.

 • 18:

Räkenskaper; Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

 • 19:

Revision för granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses en revisor med en suppleant. Revisionsberättelsen ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorn till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

 • 20:

Stadgeändring; Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas vid årsmötet eller extra stämman. Ändring av stadgar kan endast ske efter beslut vid två på varandra följande stämmor varav en är årsstämma. Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmötet eller extrastämma om det lämnats till styrelsen senast 2 månader före årsmötet. Förslag skall senast 30 dagar före årsmötet skickas ut till samtliga medlemmar och eventuella yttranden skall komma styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Till kallelsen bifogas förslag jämte eventuellt yttrande. För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsmötet med en majoritet av minst 2/3 av samtliga angivna röster.

 • 21:

Föreningens upplösning: Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlas på. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig. Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten och stödjas av minst 2/3 av de varderaa årsmötet angivna rösterna. Beslut om föreningens upplösning skall dessa behållna medel överlämnas till den katolska församlingen för att den ska använda medlem till att främja kyrkans verksamhet.

 • 22:

Tolkning av stadgar; Vid frågar om tolkning av dess stadgar gäller styrelsen mening tills frågan avgjorts av årsmötet.

Dagordning för Årsmötet 2019

Datum: 16 Juni 2019
Tid: Direkt efter mässan
Plats: S:T Henriks Församlingssal

 • Årsmötet öppnande
 • Fastställande av röstlängd / Närvaro protokoll
 • Val av ordförande och protokollförare för årsmötet
 • Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.
 • Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna.
 • Fastställande av dagordning
 • Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
 • Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande årsavgifter och månadsavgifter
 • Val av ordförande på ett år
 • Val av viceordförande för ett år
 • Val av sekreterare på ett år
 • Val av kassör på ett år
 • Val av övriga ordinarie ledamöter på ett år
 • Val av suppleanter till styrelsen på ett år
 • Val av valberedning på ett år
 • Val av revisor på ett år
 • Val av personer till olika kommittéer på ett år
 • Fastställande och val av föreningens översättare till olika språkdelar. Dessa hjälper och samarbetar med webmastern med språkdelarna när de behövs.
 • Fastställande av webmasterns fortsatta arbete.
 • Fastställande av nya stadgar
 • Fastställande av månadsavgiften
 • Fastställande av aktiviteter för föreningen för kommande år
 • Redovisning av de förslag till förändringar och saker som ska lämnas till S:T Pauli Församlings pastoral & ekonomiråd, som har kommit in till styrelsen.
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande

Valberedningen efterlyser

Valberedningen efterlyser personer till

 • Ordförande
 • Viceordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Styrelseledamoter 4 st
 • Suppleanter 2 st
 • Valberedning 2 st
 • Kommitternas medlemmar
 • Språk översättare för de språk som finns på hemsidan.

Medlemmar av styrelsen skall verka för att föra föreningen framåt och vara villig att samarbeta med S:t Pauli Församlings pastoral & ekonomiråd och verka för att vara ett gott föredöme för föreningen. 

Alla förslag skickas till föreningens mail: info@st-henriks-forening.se