NU ÄR DET ALLVAR!!

S:T Henriks Förening behöver en kassör och detta är viktigt då den nya styrelsen inte kan ta över ifrån den gamla, eller att gamla ordförande och kassören kan lämna ifrån sig sina poster.

Vi behöver också flera styrelseledamöter, minst två styck.

I och med att vi ändrade stadgarna har vi nu godkännande ifrån kyrkoherden för Sankt Pauli Församling, så då blir verksamheten lättare..

Vi behöver en ny valberedning om två personer som inför nästa årsmöte hjälper till att ge förslag till de styrelseposter som behöver fyllas.

På medlemsmötet den 1 September valde ingen att dyka upp, som ordförande blev jag oerhört besviken.

Påminner också som ni vet någon som inte har blivit medlem, så be dessa att bli medlem så snart som möjligt.  Stödet av vår förening är viktigt!

För dig som blev medlem under förra hösten är det dags att betala medlemsavgiften igen.

Ett av föreningens huvudsyfte är att jobba för att stödja Sankt Pauli Församling så att vi kan behålla S:T Henriks Kyrka.

Du som vill jobba aktivt för föreningen, hjärtligt välkommen in i styrelsen eller i andra kommande arbetsgrupper.

Som ny ordförande kommer jag att hålla regelbundna styrelsemöten en gång per månad och medlemsmöten kommer också att infalla en gång i månaden. Alla möten kommer att hållas på söndagar direkt efter gudstjänsten.

För er som väljer att komma med i styrelsen samt för den som vill bli vår nya kassör, kommer vi ha det där konstituerande mötet den 29 September 2019 direkt efter mässan! Vi samlar då den gamla styrelsen och den nya för att avsluta det gamla som är ogjort fortfarande och komma igång för den nya.

Om vi inte får en komplett styrelse och kassör, kommer jag som ordförande att kalla till ett extra årsmöte/ medlemsmöte där vi röstar för att avsluta föreningen och dess verksamhet eller hur vi ska lösa situationen.

 

Med vänliga hälsningar

Magdalena Chlapowska
Ordförande & webmaster för S:T Henriks Förening