Medlemsinformation i Augusti

Kära medlemmar av S:T Henriks Förening!

Styrelsen försökte ha ett konstituerande möte idag, men då flera valde att inte komma. Beslutade vi på mötet att ta detta möte i September istället. Där vi kommer att ha konstituerande möte och även avsluta saker för den gamla styrelsen. Efter det mötet kommer vi i månadsskiftet att presentera den nya styrelsen.

Dock fattas det personer till Styrelsen.

Vi behöver en kassör och detta är viktigt då den nya styrelsen inte kan ta över ifrån den gamla, eller att gamla ordförande och kassören kan lämna ifrån sig sina poster.

Vi behöver också flera styrelseledamöter, minst två styck.

Vi behöver en ny valberedning om två personer som inför nästa årsmöte hjälper till att ge förslag till de styrelseposter som behöver fyllas.

På medlemsmötet den 1 September kommer de som vill vara med i styrelsen få ange sitt intresse och sedan bli inröstade.

Påminner också som ni vet någon som inte har blivit medlem, så be dessa att bli medlem så snart som möjligt.  Stödet av vår förening är viktigt!

För dig som blev medlem under förra hösten är det dags att betala medlemsavgiften igen.

Ett av föreningens huvudsyfte är att jobba för att stödja Sankt Pauli Församling så att vi kan behålla S:T Henriks Kyrka.

Du som vill jobba aktivt för föreningen, hjärtligt välkommen in i styrelsen eller i andra kommande arbetsgrupper.

Läs gärna våra stadgar och annan information ifrån föreningen.

Som ny ordförande kommer jag att hålla regelbundna styrelsemöten en gång per månad och medlemsmöten kommer också att infalla en gång i månaden. Alla möten kommer att hållas på söndagar direkt efter gudstjänsten.

Med vänliga hälsningar

Magdalena Chlapowska
Ordförande & webmaster för S:T Henriks Förening