Kallelse och Dagordning för viktigt medlemsmöte

Datum: Söndag 1 September 2019, ca kl 10:00  direkt efter mässan
Plats: S:T Henriks Kyrka Församlingssal

Dagordning

1.Mötets Öppnande

2.Val av mötessekreterare

3.Val av mötesjusterare

4.Godkännande av dagordningen

5.Fastställande av styrelseposter som inte årsmötet och styrelsemötet i Augusti kunde bestämma.

1.Val av kassör

2.Val av två styrelseledamöter

3.Val av valberedning

6.E-post användandet

7.Starten av höstens aktiviteter

8.Förslag på nya aktiviteter?

9.Övriga frågor

10.Inför medlemsmötet i månadsskiftet

11.Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar & hjärtligt välkommen!
Magdalena Chlapowska
Ordförande & webmaster för S:T Henriks Förening