Hem » Föreningen » Föreningens mötesprotokoll » Årsmötets protokoll 2019

Adress

S:T HENRIKS FÖRENING

Hantverkarbacken 2
81162 Sandviken
E-post: info@st-henriks-forening.se

Föreningen upphörde
under december 2021

Viktiga dagar

Idag den 19.05.22 är det:

●Fascinerande växters dag

Antal besökare på hemsidan

056545
Users Today : 43
This Month : 1491
This Year : 10016
Total Users : 56545

Årsmötets protokoll 2019

Årsmötes protokoll

Årsmöte för S:T Henriks Förening den 16/06/2019 i Sandviken

Närvarande

Finns på kontoret

§ 1 Val av mötesordförande och Mötets Öppnande

Årsmötet beslutade att välja Magdalena Chlapowska till Mötesordförande som hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Val av mötessekreterare

Årsmötet beslutade att välja Layla Khawaja till mötessekreterare.

§ 3 Val av mötesjusterare

Årsmötet beslutade att välja Showkat Namow och Anthony Senghore.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades.

§ 6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Årsmötet beslutade enligt ett förslag att verksamhetsberättelsen och budgeten för föregående verksamhetsår lämnas till nya styrelsen i samarbete med den gamla som presenterar i mötet efter sommaren – nån gång i augusti- som kommer att bli en söndag då och bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ 7 Medlems avgifter

Årsmötet beslutade att behålla de bestämda avgifterna på ett ytterligare år.

§ 8 Val av ordförande

Årsmötet beslutade att välja Magdalena Chlapowska till ordförande på ett år.

§ 9 Val av vice ordförande

Årsmötet beslutade att välja Anthony Senghore till vice ordförande på ett ytterligare år.

§ 10 Val av sekreterare

Årsmötet beslutade att välja Layla Khawaja på ett ytterligare år.

§ 11 Val av kassör

Årsmötet beslutade att lämnas till den nya styrelsen att kontakta antingen Jadwiga Gunnarsson eller Bozena Górny.

§ 12 Val av två frivilliga ledamöter

Årsmötet föreslog att kontakta två frivilliga ledamöter: Meron Fesahye och Fyori Berhe.

§ 13 Val av två nya ledamöter

Årsmötet beslutade att välja Kidane Gebremariam och Bereketab Mengsteab till nya ledamöter.

§ 14 Val av en suppleant

Årsmötet beslutade att välja Tony Hemsén till suppleant.

§ 15 Godkännande av ny del av Stadgarna

§ 6:

Föreningen skall ha ett samarbete med pastoral & ekonomirådet för S:t Pauli Församling, så länge föreningen nyttjar kyrkans lokaler.

 
§ 16:

Föreningens ledning; Det åligger ordförande att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden, som kan avgöras utan att styrelsen eller arbetsutskottet inkallas. Förenings ledning skall ha ett samarbete med pastoral & ekonomirådet för S:t Pauli Församling, så länge föreningen nyttjar kyrkans lokaler.

 

§ 16 Övrigt: Donation

  • Ett förslag om donationen till kyrkan:
    • Efter en lång diskussion beslutade årsmötet att donationen till att stödja kyrkan blir frivilligt från 50 kronor och uppåt varje månad.
  • Ett annat sätt att stödja kyrkan är att hålla loppis/bazar i kyrkan men Ekonomi- och pastoralrådet ska ta beslutet om detta på sitt möte tisdagen den 18 juni.
  • Det kom också förslag på under mötet att medlemsmötet ska hållas oftare för att uppdatera medlemmarna om hur allt går.

§ 17 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

 

Senaste nytt

Facebook Page Widget

FACEBOOK