Hem » Aktiviteter » Dagordning för Årsmötet 2021

Adress

S:T HENRIKS FÖRENING

Hantverkarbacken 2
81162 Sandviken
E-post: info@st-henriks-forening.se

Föreningen upphörde
under december 2021

Viktiga dagar

Idag den 18.01.22 är det:

●Inget idag

Antal besökare på hemsidan

047779
Users Today : 50
This Month : 1250
This Year : 1250
Total Users : 47779

Dagordning för Årsmötet 2021

Hjärtligt välkomna till
S:T Henriks Förenings Årsmöte 2021

Samlingstid 18;30 den 11 November 2021

Det är kris i församlingen gällande kyrkan i Sandviken och det är stor kris i föreningen.

Under årsmötet kommer vi ta viktiga beslut. Därför är det viktigt att så många som möjligt kommer.

Vi samlas först för gemensamma gudstjänst och sedan går vi över till årsmötet direkt efter.

 

Dagordning – S:T Henriks Förening

$1.
Föreningens ordförande öppnar årsmötet 2021

$2.
Mötets behöriga utlysande

$3.
Val av mötesordförande

$4.
Val av mötes sekreterare

$5.
Val av mötes justerare

$6.
Godkännande av dagordning

$7.
Föreningens ordförande presenterar läget i föreningen

$8.
Vice Ordförande och kyrkoherden presenterar läget i församlingen och gällande kyrkan i Sandviken.

$9.
Årsmötet tar beslut om föreningen ska vara kvar eller inte

 Punkter ifall föreningen avslutas

$10.
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att avsluta verksamheten inkl föreningens ekonomi och lösöre enligt föreningens stadgar.

$11.
Mötet avslutas

 Punkter ifall föreningen blir kvar

$10.
Val av ny styrelse

  1. Ordförande
  2. Vice ordförande
  3. Kassör
  4. Sekreterare
  5. Styrelseledamoter 4 st
  6. Suppleanter 2-4 st

$11.
Vad innebär det för en medlem att vara aktiv respektive passiv medlem?

$12.
Beslut kring föreningens medlemsavgifter

  • för aktiva medlemmar och passiva medlemmar
  • vad som ska hända med de som inte betalar.

$13.
Förslag till aktiviteter för föreningen

$14.
Övriga frågor

$15.
Inför nästa möte

$16.
Mötets avslutande

Senaste nytt

Facebook Page Widget

FACEBOOK