Hem » Aktiviteter

Kategoriarkiv: Aktiviteter

Adress

S:T HENRIKS FÖRENING

Hantverkarbacken 2
81162 Sandviken
Organisationsnr: 802517-9469
E-post: info@st-henriks-forening.se

Swisch & Bankgiro

Swedbank bankgiro konto 5301-6622
Swisch 1232881571

Viktiga dagar

Idag den 03.12.21 är det:

●Internationella dagen för avskaffande av slaveri

Antal besökare på hemsidan

044632
Users Today : 72
This Month : 248
This Year : 23160
Total Users : 44632

Subscribe to our newsletter!

Tack Alla!

Tack till alla som närvarade vid föreningens sista årsmöte!

Under årsmöte 2021 tog närvarande beslutet att föreningen skall upphöra så snart det går att ordna, ser ut som till årskiftet.

Styrelsen fick i uppdrag att fixa med alla papper och annat som behövs för avslut.

Styrelsen kommer att samlas vid två tillfällen under december för att fixa detta.

Hemsidan kommer vara kvar ett tag efter avslut av föreningen, så att alla blir medveten om det!

Ta hand om er i höstmörkret!

Med vänliga hälsningar

Magdalena Chlapowska

Ordförande och Webmaster

Dagordning för Årsmötet 2021

Hjärtligt välkomna till
S:T Henriks Förenings Årsmöte 2021

Samlingstid 18;30 den 11 November 2021

Det är kris i församlingen gällande kyrkan i Sandviken och det är stor kris i föreningen.

Under årsmötet kommer vi ta viktiga beslut. Därför är det viktigt att så många som möjligt kommer.

Vi samlas först för gemensamma gudstjänst och sedan går vi över till årsmötet direkt efter.

 

Dagordning – S:T Henriks Förening

$1.
Föreningens ordförande öppnar årsmötet 2021

$2.
Mötets behöriga utlysande

$3.
Val av mötesordförande

$4.
Val av mötes sekreterare

$5.
Val av mötes justerare

$6.
Godkännande av dagordning

$7.
Föreningens ordförande presenterar läget i föreningen

$8.
Vice Ordförande och kyrkoherden presenterar läget i församlingen och gällande kyrkan i Sandviken.

$9.
Årsmötet tar beslut om föreningen ska vara kvar eller inte

 Punkter ifall föreningen avslutas

$10.
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att avsluta verksamheten inkl föreningens ekonomi och lösöre enligt föreningens stadgar.

$11.
Mötet avslutas

 Punkter ifall föreningen blir kvar

$10.
Val av ny styrelse

 1. Ordförande
 2. Vice ordförande
 3. Kassör
 4. Sekreterare
 5. Styrelseledamoter 4 st
 6. Suppleanter 2-4 st

$11.
Vad innebär det för en medlem att vara aktiv respektive passiv medlem?

$12.
Beslut kring föreningens medlemsavgifter

 • för aktiva medlemmar och passiva medlemmar
 • vad som ska hända med de som inte betalar.

$13.
Förslag till aktiviteter för föreningen

$14.
Övriga frågor

$15.
Inför nästa möte

$16.
Mötets avslutande

Kallelse till Årsmöte 2021

Torsdag 11 November 2021

Gudstjänst börjar 17:30 och därefter kommer vi ha årsmöte

Plats: S:T Henriks Kyrka

 

Vi inbjuder till gudstjänst med årsmöte direkt efter för föreningen och alla som är intresserade.

Vi står för en kraftig kris, när det gäller föreningens överlevnad och kyrkans överlevnad i Sandviken.

Viktiga punkter på dagordningen är:

 • Den ekonomiska krisen i församlingen
 • Kyrkan i Sandviken
 • Den ekonomiska krisen i föreningen
 • Vad krävs av hela församlingen för kyrkan och föreningens överlevnad?
 • Val av styrelse om föreningen ska vara kvar

Mötets dagordning kommer att publisheras ca 2 veckor innan årsmöte.

All verksamhet hänger på hur föreningen överlever.

Om föreningen läggs ner förlorar vi även kyrkan i Sandviken och möjlighet att ha mässa där på söndagar. Förlorar vi kyrkan, då kommer det bara att vara mässa i Gävle för oss, för att församlingen inte kommer kunna få någon annan lokal under en lång tid. Förlorar vi kyrkan så kommer all annan aktivitet/ verksamhet som vi har även att upphöra.

Förlorar vi kyrkan i Sandviken, skadar vi Gävle Katolska församlings rykte.  Vi behöver medlemmar ifrån hela församlingen.

Att föreningen finns i kyrkan kan alla ha nytta av på alla  församlingens utposter.

Vi behöver ett ärligt och aktivt engagemang ifrån våra medlemmar, då läget i föreningen är kritiskt. Då menar jag inte bara betala in medlemsavgiften utan även vara med på de aktiviteter som föreningen anordnar.

Vi har också nu ett gott samarbete med Sankt Pauli Församling som bådar gott för framtiden, speciellt som vi är oerhört beroende av varandra för att kyrkan i Sandviken ska få vara kvar.

Jag ber dig, att närvara vid mötet den 11 November 2021.

Vår nya kyrkoherde kommer också att presentera det ekonomiska läget gällande kyrkan i Sandviken.

Föreningen behöver dig och ditt engagemang på alla sätt.

Om föreningen ska vara kvar så behöver föreningen flertal personer för styrelsen och valberedningen.

Fortsätter föreningen så kommer vi försöka ha  styrelsemöte och medlemsmöte en gång i månaden, efter mässan på söndagar, undantagsfall på torsdag kväll.

Ditt stöd i föreningen är viktigt!

Testmöte via Microsoft Teams

Gå in i mötet, skriv i chatten att ni varit där.

Det viktiga är att ni lyckas ta er in och få tillgång till S:t Henriks Förenings teams

Regelbundna möten just så att alla få till teams, detta är just för att många har problem att komma in.

Årsmöte skjuts till hösten, återkommer om tid.

Styrelsemöten kommer igång igen via teams i September, återkommer om tid.

Länken kommer också finnas på hemsidan för alla medlemmar.

Länken finns också på hemsidan.

Med vänliga hälsningar

Magdalena Chlapowska

________________________________________________________________________________

Anslut till Microsoft Teams-möte

Läs mer om Teams | Mötesalternativ

________________________________________________________________________________

Instruktioner att logga in via Smartphone

Instruktioner att logga in via Dator

Kolla att era medlemsuppgifter stämmer.

Inloggning via Dator för Microsoft Teams

Om du har ett Microsoft Teams konto, så kan du naturligtvis använda dig av det, annars logga in som gäst och se instruktioner nedan.

1. Öppna ditt mejlkonto

2. Du har fått ett mejl med en mötesinbjudan

3. Klicka på ”Anslut till Microsoft Teams-möte”

4. Anslut till mötet genom att trycka på ”Anslut på webben istället”

5. Skriv in ditt Förnamn och efternamn. Tryck därefter ”Anslut nu”

6. När du anslutit till mötet kommer du till sidan nedan där du väntar på att bli insläppt i mötet.

Inloggning via Smartphone för Microsoft Teams

Här kommer en kort instruktion hur man loggar in via Smartphone för Microsoft Teams.
Om du är van och har ett konto, behöver du inte logga in som gäst.

1. Ladda ner appen ”Microsoft Teams” från AppStore eller GooglePlay

2. Du ska bara stänga ner appen efter nedladdningen. OBS! Du ska inte skapa något konto!

3. Öppna sedan ditt mejlkonto

4. Du har fått ett mejl med en mötesinbjudan. Om du inte hitta mejlet i din ”inkorg” kontrollera din ”skräppost”

5. Klicka på ”Anslut till Microsoft Teams-möte”

6. Anslut till mötet genom att trycka på ”Anslut som gäst”


7. Skriv in ditt Förnamn och efternamn. Tryck därefter ”Anslut till möte”

8. När du anslutit till mötet kommer du till sidan nedan där du väntar på att bli insläppt.

Troll i Kalender

Det har varit lite troll i kalendern.

Nu ska Microsoft teams funka för styrelsen och vanliga föreningen.

Klicka på den länk som finns i dagordningen för årsmötet när det blir dags för möte.

Logga in som gäst.

Med vänliga hälsningar

Magdalena Chlapowska

ordförande & webmaster för S:T Henriks Förening

Dagordning för Årsmötet 2020

Dagordning på Årsmötet 2020

I dessa Corona tider, så möts vi för vårt årsmöte via Microsoft Teams.
Kontakta ordförande om ni inte kan logga in eller inte har blivit inregistrerad än.

Datum & Tid: Söndag 7 Juni 2020
Plats: Via Microsoft Teams
Join Microsoft Teams Meeting, logga in som gäst

 1. Årsmötet öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande och protokollförare
 4. Val av två personer att jämte ordförande och protokollförare ska justera mötets protokoll.
 5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna.
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Ordförande berättar om förändringen inför nästa år.
 11. Fastställande årsavgifter
 12. Styrelsen påminner om alla att se till att sina medlemsavgifter för senaste åren är betalda.
  Många har fortfarande sina obetalda.
 13. Val av medlemmar till styrelsen, till de platser för de personer som valt att avgå.
 14. Övriga frågor
 15. Årsmötets avslutande

Tack för ett mycket produktivt trevligt möte

Ordförande vill tacka alla som närvarade vid extra årsmötet.

Alla jobbade gemensamt för att föreningen skulle gå framåt.

Ett trevligt möte utan gräl och osämja.

Alla verkade för att samarbeta för att föreningen och församlingen ska överleva.

Kallelse till Extra Årsmöte

Hej!

Utifrån det krisläget som är i föreningen, kallar vi nu till extra årsmöte för att avgöra föreningens framtid.

Flera styrelsemöten har kallats till och inte tillräckligt har kommit för att kunna ha det konstituerande första mötet. Då vi inte heller har någon kassör så kommer vi inte heller vidare.
Vi har även haft vanligt medlemsmöte, där ingen medlem valde att komma trots information om att det skulle vara möte.

All verksamhet hänger på hur föreningen överlever.

Om föreningen läggs ner förlorar vi även kyrkan i Sandviken och möjlighet att ha mässa där på söndagar. Förlorar vi kyrkan, då kommer det bara att vara mässa i Gävle för oss, för att församlingen inte kommer kunna få någon annan lokal. Förlorar vi kyrkan så kommer all annan aktivitet/ verksamhet som vi har även att upphöra.

Vi behöver ett ärligt och aktivt engagemang ifrån våra medlemmar, då läget i föreningen är kritiskt. Då menar jag inte bara betala in medlemsavgiften utan även vara med på de aktiviteter som föreningen anordnar.

Vi har också nu ett gott samarbete med Sankt Pauli Församling som bådar gott för framtiden, speciellt som vi är oerhört beroende av varandra för att kyrkan i Sandviken ska få vara kvar.

Jag ber dig, att närvara vid mötet den 17 Oktober 2019. Föreningen behöver dig och ditt engagemang på alla sätt.

Om föreningen ska vara kvar så behöver föreningen 2 st styrelseledamot samt en kassör. Vi behöver också personer till valberedningen.

Fortsätter föreningen så kommer det vara styrelsemöte och medlemsmöte en gång i månaden, efter mässan på söndagar, undantagsfall på torsdag kväll.

Ditt stöd i föreningen är viktigt!

 

Med vänliga hälsningar

Magdalena Chlapowska
Ordförande & Webmaster för S:T Henriks Förening
Hemsida: http://st-henriks-forening.se

 

Dagordning för Extra Årsmöte

Torsdag 17 Oktober 2019 ca klockan 19:00, direkt efter mässan
Plats: S:T Henriks Kyrka samlingslokal

Kallade

Alla medlemmar för S:T Henriks Förening

DAGORDNING

 • Mötets Öppnande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av mötesjusterare
 • Godkännande av dagordningen
 • Föreningens framtid
 • Val av kassör till föreningen
 • Val av 2 st styrelseledamöter till föreningen
 • Val av ny valberedning
 • E-post användandet
 • Övriga frågor
 • Inför medlemsmötet i månadsskiftet
 • Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna
Magdalena Chlapowska
Ordförande & Webmaster för S:T Henriks Förening

Senaste nytt

Facebook Page Widget

FACEBOOK