Hem » Artiklar publicerade av S:T Henriks Förening

Författararkiv: S:T Henriks Förening

Adress

S:T HENRIKS FÖRENING

Hantverkarbacken 2
81162 Sandviken
E-post: info@st-henriks-forening.se

Föreningen upphörde
under december 2021

Viktiga dagar

Idag den 19.05.22 är det:

●Fascinerande växters dag

Antal besökare på hemsidan

056546
Users Today : 44
This Month : 1492
This Year : 10017
Total Users : 56546

Tack Alla!

Tack till alla som närvarade vid föreningens sista årsmöte!

Under årsmöte 2021 tog närvarande beslutet att föreningen skall upphöra så snart det går att ordna, ser ut som till årskiftet.

Styrelsen fick i uppdrag att fixa med alla papper och annat som behövs för avslut.

Styrelsen kommer att samlas vid två tillfällen under december för att fixa detta.

Hemsidan kommer vara kvar ett tag efter avslut av föreningen, så att alla blir medveten om det!

Ta hand om er i höstmörkret!

Med vänliga hälsningar

Magdalena Chlapowska

Ordförande och Webmaster

Årsmötet flyttas pga sjukdom

Årsmötet flyttas till den 25 November 2021

Årsmötet flyttas pga sjukdom bland huvuddeltagarna.

Samma upplägg. Först torsdagsmässa och sedan årsmöte.

Hjärtligt välkomna!

Dagordning för Årsmötet 2021

Hjärtligt välkomna till
S:T Henriks Förenings Årsmöte 2021

Samlingstid 18;30 den 11 November 2021

Det är kris i församlingen gällande kyrkan i Sandviken och det är stor kris i föreningen.

Under årsmötet kommer vi ta viktiga beslut. Därför är det viktigt att så många som möjligt kommer.

Vi samlas först för gemensamma gudstjänst och sedan går vi över till årsmötet direkt efter.

 

Dagordning – S:T Henriks Förening

$1.
Föreningens ordförande öppnar årsmötet 2021

$2.
Mötets behöriga utlysande

$3.
Val av mötesordförande

$4.
Val av mötes sekreterare

$5.
Val av mötes justerare

$6.
Godkännande av dagordning

$7.
Föreningens ordförande presenterar läget i föreningen

$8.
Vice Ordförande och kyrkoherden presenterar läget i församlingen och gällande kyrkan i Sandviken.

$9.
Årsmötet tar beslut om föreningen ska vara kvar eller inte

 Punkter ifall föreningen avslutas

$10.
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att avsluta verksamheten inkl föreningens ekonomi och lösöre enligt föreningens stadgar.

$11.
Mötet avslutas

 Punkter ifall föreningen blir kvar

$10.
Val av ny styrelse

 1. Ordförande
 2. Vice ordförande
 3. Kassör
 4. Sekreterare
 5. Styrelseledamoter 4 st
 6. Suppleanter 2-4 st

$11.
Vad innebär det för en medlem att vara aktiv respektive passiv medlem?

$12.
Beslut kring föreningens medlemsavgifter

 • för aktiva medlemmar och passiva medlemmar
 • vad som ska hända med de som inte betalar.

$13.
Förslag till aktiviteter för föreningen

$14.
Övriga frågor

$15.
Inför nästa möte

$16.
Mötets avslutande

Påminnelse

S:T Henriks Förening vill påminna alla om att betala era medlemsavgifter.

Ni som vet med er att ni nyligen gjort det, kan bortse ifrån denna påminnelse.

Flertal medlemmar har inte betalat sedan första gången de blev medlem när föreningens startade för 3 år sedan.

Alla medlemmar i som just nu är medlemmar har blivit medlem på hösten

Medlemsavgifter

Vuxen 200 kr
Ungdom (mellan 17-25) 100 kr
Barn (mellan 7-16) 50 kr

 

Kallelse till Årsmöte 2021

Torsdag 11 November 2021

Gudstjänst börjar 17:30 och därefter kommer vi ha årsmöte

Plats: S:T Henriks Kyrka

 

Vi inbjuder till gudstjänst med årsmöte direkt efter för föreningen och alla som är intresserade.

Vi står för en kraftig kris, när det gäller föreningens överlevnad och kyrkans överlevnad i Sandviken.

Viktiga punkter på dagordningen är:

 • Den ekonomiska krisen i församlingen
 • Kyrkan i Sandviken
 • Den ekonomiska krisen i föreningen
 • Vad krävs av hela församlingen för kyrkan och föreningens överlevnad?
 • Val av styrelse om föreningen ska vara kvar

Mötets dagordning kommer att publisheras ca 2 veckor innan årsmöte.

All verksamhet hänger på hur föreningen överlever.

Om föreningen läggs ner förlorar vi även kyrkan i Sandviken och möjlighet att ha mässa där på söndagar. Förlorar vi kyrkan, då kommer det bara att vara mässa i Gävle för oss, för att församlingen inte kommer kunna få någon annan lokal under en lång tid. Förlorar vi kyrkan så kommer all annan aktivitet/ verksamhet som vi har även att upphöra.

Förlorar vi kyrkan i Sandviken, skadar vi Gävle Katolska församlings rykte.  Vi behöver medlemmar ifrån hela församlingen.

Att föreningen finns i kyrkan kan alla ha nytta av på alla  församlingens utposter.

Vi behöver ett ärligt och aktivt engagemang ifrån våra medlemmar, då läget i föreningen är kritiskt. Då menar jag inte bara betala in medlemsavgiften utan även vara med på de aktiviteter som föreningen anordnar.

Vi har också nu ett gott samarbete med Sankt Pauli Församling som bådar gott för framtiden, speciellt som vi är oerhört beroende av varandra för att kyrkan i Sandviken ska få vara kvar.

Jag ber dig, att närvara vid mötet den 11 November 2021.

Vår nya kyrkoherde kommer också att presentera det ekonomiska läget gällande kyrkan i Sandviken.

Föreningen behöver dig och ditt engagemang på alla sätt.

Om föreningen ska vara kvar så behöver föreningen flertal personer för styrelsen och valberedningen.

Fortsätter föreningen så kommer vi försöka ha  styrelsemöte och medlemsmöte en gång i månaden, efter mässan på söndagar, undantagsfall på torsdag kväll.

Ditt stöd i föreningen är viktigt!

Dator tillbaka

Kan glädjande berätta att föreningens dator har kommit tillrätta.

En av våra medlemmar hade lånat den.

Föreningen kommer framöver att ha en kvitteringslista, så att man ser om någon lånar med sig den hem.

Med vänliga hälsningar

Magdalena Chlapowska

Ordförande & webmaster.

Testmöte via Microsoft Teams

Gå in i mötet, skriv i chatten att ni varit där.

Det viktiga är att ni lyckas ta er in och få tillgång till S:t Henriks Förenings teams

Regelbundna möten just så att alla få till teams, detta är just för att många har problem att komma in.

Årsmöte skjuts till hösten, återkommer om tid.

Styrelsemöten kommer igång igen via teams i September, återkommer om tid.

Länken kommer också finnas på hemsidan för alla medlemmar.

Länken finns också på hemsidan.

Med vänliga hälsningar

Magdalena Chlapowska

________________________________________________________________________________

Anslut till Microsoft Teams-möte

Läs mer om Teams | Mötesalternativ

________________________________________________________________________________

Instruktioner att logga in via Smartphone

Instruktioner att logga in via Dator

Kolla att era medlemsuppgifter stämmer.

Påminnelse om vårt Årsmöte 2020

I dessa Corona tider, så möts vi för vårt årsmöte via Microsoft Teams.
Kontakta ordförande om ni inte kan logga in eller inte har blivit inregistrerad än.

Datum & Tid: Söndag 7 Juni 2020
Plats: Via Microsoft Teams
Join Microsoft Teams Meeting, logga in som gäst

Dagordningen finns på hemsidan under dess nyhet.

Logga in i tid. 

Hoppas  att så många kommer! Om ingen kommer så ställs årsmötet in eller om vi blir mindre än 10 personer.

Stulen Dator

S:T Henriks Förenings bärbara dator saknas och förmodas stulen.

Om någon i föreningen har lånat den utan lov, så ber vi er lämna igen den snarast.

Med vänliga hälsningar

Magdalena Chlapowska

Ordförande & Webmaster

Kom ihåg!

Kom att ofta kolla hemsidan och läs igenom alla nyheter.

Ofta är det flera nyheter samtidigt.

Som nyhet, finns det nu även hjälp för inloggning med Microsoft Teams

 

Med vänliga hälsningar

Magdalena Chlapowska

Ordförande & Webmaster

Senaste nytt

Facebook Page Widget

FACEBOOK